FUSSBALL: Vatertag 2006-2015

1. Vatertag 2006

Frank Hoffmann, Marian Bialecki, Daniel Siebert, Dietrich Tschirner,

Wolfgang Bockemühl, Guido Ise, Rainer Opitz, Otto Schmidke, Roland Brückner.

9 Personen.

Organisation Frank Hoffmann

 


2. Vatertag 2007

Eberhard Hanig, Roland Brückner, Dietrich Tschirner, Marian Bialecki, 

Daniel Siebert, Guido Ise, Frank Hoffmann, Reinhard Rühl, Otto Schmidke,

Mann aus Berlin, Peter Schmidt.

11 Personen

Organisation Dietrich Tschirner


3. Vatertag 2008

Frank Hoffmann, Dietrich Tschirner, Christian Dietz, Roland Brückner,

Wolfgang Bockemühl, Volker Kramer, Karl-Heinz Borzych, Gerhard Drönner, Otto Schmidke, Rainer Opitz, Guido Ise, Rainer Batz, Peter Schmidt, Mirko Kramer, Daniel Siebert.

15 Personen

Organisation Otto Schmidke


4. Vatertag 2009

Dietrich Tschirner, Peter Schmidt, Daniel Siebert, Joachim Kallus, 

Roland Brückner, Hans-Jürgen Schröder, Marian Bialecki, Guido Ise, Eberhard Hanig

9 Personen

Organisation Marian Bialecki

 


5. Vatertag 2010

Michael Zeiler, Wolfgang Bockemühl, Adam Wozniak, Dietrich Tschirner, Marian Bialecki, Daniel Siebert, Frank Hoffmann, Guido Ise, Andrej Niedbala, Roland Brückner, Peter Schmidt

11 Personen

Organisation Wolfgang Bockemühl

 


6. Vatertag 2011

Hans-Jürgen Schröder, Werner Most,  Dietrich Tschirner, Frank Hoffmann, Horst Henkel, Marian Bialecki, Roland Brückner, Guido Ise, Karl-Heinz Borzych, Daniel Siebert, Michael Zeiler, Daniel Stephan

12 Personen

Organisation Daniel Siebert


7. Vatertag

 

 

Personen

Organisation


8. Vatertag 2013

Roland Brückner, Reinhard Rühl, Michael Sachse, Nobert Schuster, Matthias Wiecek, Dietrich Tschirner, Jonas + Marc und Frank Hoffmann, Gudio Ise,  Joachim Kallus, Peter Schmidt 

15 Personen

                                                                                                                                         Organisation Dietrich Tschirner


9. Vatertag 2014

 

 

Personen

Organisation


10. Vatertag 2015

 

 

Personen

Organisation Gudio Ise